Všetky príspevky Administrátor

Бродников, Олег: Заря разгорается! – Лучи духовного Возрождения

В рамках серии «Изящная словесность» в Издательстве Духовно-творческого объединения «Феникс» была издана книга Стихотворений Олега Бродникова «Заря разгорается! – Лучи духовного Возрождения». Pokračovať na Бродников, Олег: Заря разгорается! – Лучи духовного Возрождения

Бродников, Олег: Заря разгорается! – Лучи духовного Возрождения

V rámci edície „Krásna literatúra“ sme vo vydavateľstve Umelecko-duchovného združenia Fénix vydali zbierku básní Olega Brodnikova „Zore sa rozžarujú! – Lúče duchovného Znovuzrodenia“. Pokračovať na Бродников, Олег: Заря разгорается! – Лучи духовного Возрождения

Кунетка, Мартин: Сообщения сущностных II

В рамках серии «Литература Граля» в издательстве Духовно-творческого объединения «Феникс» в переводе на русский язык вышла книга Мартина Кунетки «Сообщения сущностных II». Pokračovať na Кунетка, Мартин: Сообщения сущностных II

Вострокнутова, Наталья: И каждый День – великий!

В рамках серии “Изящная словесность” в Издательстве Духовно-творческого объединения “Феникс” была издана книга Стихотворений Натальи Вострокнутовой “И каждый День – великий!” Pokračovať na Вострокнутова, Наталья: И каждый День – великий!

Приглашение к участию

«Там, где полностью расцветают присущие ей женские способности, не существует ничего, где непременно не сказалось бы её влияние. Но только будучи по-настоящему женственной, она выполняет своё предназначение, указанное ей Творцом»

(Абд-ру-шин. В Свете Истины. Послание Граля. Том 1. Доклад «Женщина Вторичного Творения»)

Уважаемые Дамы!

Приглашаем Вас к Участию в Издании литературно-художественного Альманаха женского Творчества «Разгорается Домашний Очаг».
Pokračovať na Приглашение к участию

Pozvání k účasti

Tam, kde plně rozkvetou její vnitřní ženské Schopnosti, není nic, kde by se nemohl bez Výjimky uplatňovat její Vliv. Ale jedině tehdy, je-li Žena skutečně pravou Ženou, vyplní Určení Stvořitelem jí přikázané.“

(Abd-ru-shin, Ve Světle Pravdy – Poselství Grálu, Přednáška „Žena pozdějšího Stvoření.“)

Vážené Dámy!

Zveme Vás k Účasti na Vydání literárně-uměleckého Almanachu ženské Tvořivosti „Rozhořívá se Domácí Krb“.
Pokračovať na Pozvání k účasti