Všetky príspevky Administrátor

Членские взносы

Извещаем членов объединения и лиц, желающих вступить в Духовно-творческое объединение «Феникс», что на основе результатов финансовых расходов за 2018 год были установлены членские взносы на период 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020. Заодно извещаем членов объединения, что годовые членские взносы за этот период можно оплатить тотчас же, однако не позднее 31. 3. 2019.

Členské príspevky

Oznamujeme členom a záujemcom o vstup do Umelecko-duchovného združenia Fénix, že na základe hospodárskych výsledkov za rok 2018 boli stanovené členské príspevky pre obdobie 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020. Členov združenia zároveň upozorňujeme, že ročné členské príspevky na toto obdobie môžu uhradiť ihneď, najneskôr však do 31. 3. 2019.

«В Лучах Святого Граля», литературно-художественный Альманах, выпуск 3

В издательстве Духовно-творческого объединения «Феникс» был издан третий выпуск литературно-художественного Альманаха «В Лучах Святого Граля». Pokračovať na «В Лучах Святого Граля», литературно-художественный Альманах, выпуск 3

«В Лучах Святого Граля», литературно-художественный Альманах, выпуск 3 (словацко-чешская версия)

В издательстве Духовно-творческого объединения «Феникс» был издан третий выпуск словацко-чешской версии литературно-художественного Альманаха «В Лучах Святого Граля». Pokračovať na «В Лучах Святого Граля», литературно-художественный Альманах, выпуск 3 (словацко-чешская версия)

Upozornenie členov Umelecko-duchovného združenia Fénix

Upozorňujeme členov Umelecko-duchovného združenia Fénix, že európske nariadenie „General Data Protection Regulation“ (GDPR), ktoré upravuje problematiku ochrany osobných údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nadobúdajú platnosť 25. 5. 2018. Z uvedeného dôvodu je posledný termín na zaslanie súhlasu so spracovaním ich osobných údajov v zmysle uvedenej legislatívy, ktorý sme im posielali mailom, 24. 5. 2018.

Распространение произведений Абд-ру-шина

Одной из наиважнейших целей Духовно-творческого объединения «Феникс» является содействие распространению произведений писателя Оскара Эрнста Бернхардта (*18. 4. 1875 – †6. 12. 1941) в оригинальной немецкой версии, а также в переводах на другие языки мира, которые он издавал под своим именем или под псевдонимами (Abdruschin, Abdrushin, Abd-ru-shin, Valkenau, Braunfels, O. Sund, …) Pokračovať na Распространение произведений Абд-ру-шина

Rozširovanie Abd-ru-shinových diel

Medzi najdôležitejšie ciele Umelecko-duchovného združenia Fénix patrí podpora rozširovania diel spisovateľa Oskara Ernsta Bernhardta (*18. 4. 1875 – †6. 12. 1941) v pôvodnom nemeckom znení, ako aj v prekladoch do iných jazykov sveta, ktoré vydával či už pod svojím menom alebo pod pseudonymami (Abdruschin, Abdrushin, Abd-ru-shin, Valkenau, Braunfels, O. Sund, …). Pokračovať na Rozširovanie Abd-ru-shinových diel