Všetky príspevky Július Pastierik

Мартин Кунетка «За вратами»

Martin Kunetka, Za branamiВ издательстве Духовно-творческого объединения «Феникс» на чешском языке издана книга Мартина Кунетки, «За вратами» (Martin Kunetka, Za branami). В настоящий момент книга переводится на русский язык. Pokračovať na Мартин Кунетка «За вратами»

Программное обеспечение

EAN-13 (ISBN) как иллюстрацияУчитывая довольно высокий спрос на программное обеспечение, сообщаем вам, что оно регулярно дополняется новыми программами, а также старые версии обновляются новыми. Но о новостях в этой области мы не будем сообщать, потому что соответствующие статьи (пусть и с некоторой задержкой) публикуются на сайтах DeTePe.sk или OpenOffice.cz.

Programové pomôcky

EAN-13 (ISBN) ako ilustráciaVzhľadom na pomerne veľký záujem o programové pomôcky vám oznamujeme, že tieto sú pravidelne dopĺňané o nové programy, a tak isto sú aktualizované staršie verzie na nové. Na novinky v tejto oblasti však nebudeme nijako upozorňovať, pretože príslušné články a oznamy (aj keď s určitým oneskorením) vychádzajú na stránkach DeTePe.sk alebo OpenOffice.cz.