Rozširovanie Abd-ru-shinových diel

Medzi najdôležitejšie ciele Umelecko-duchovného združenia Fénix patrí podpora rozširovania diel spisovateľa Oskara Ernsta Bernhardta (*18. 4. 1875 – †6. 12. 1941) v pôvodnom nemeckom znení, ako aj v prekladoch do iných jazykov sveta, ktoré vydával či už pod svojím menom alebo pod pseudonymami (Abdruschin, Abdrushin, Abd-ru-shin, Valkenau, Braunfels, O. Sund, …).

Ako jeden z ďalších krokov pre naplnenie tohto cieľa sme dnes (16. 5. 2018) rozoslali 44 tlačených kníh do vybraných európskych knižníc, aby týmto spôsobom, v čo najväčšej miere, zostalo jeho dielo zachované v Európe aj pre budúce generácie.