Piotr Liubimov: Šventojo Gralio beieškant

Vo vydavateľstve Umelecko-duchovného združenia Fénix sme vydali v litovčine knihu Petra Ljubimova „Hľadanie Svätého Grálu“ („Šventojo Gralio beieškant“).

Kniha obsahuje autorove články z posledných rokov, v ktorých z hľadiska prírodných zákonov stvorenia pojednáva o rôznych životných javoch a snaží sa odpovedať na niektoré „prekliate otázky“. Čitateľovi sa navrhuje urobiť niekoľko krokov na ceste, ktorú svojho času urobil autor zborníka pri hľadaní pravdy… pri hľadaní Svätého Grálu.
Kniha obsahuje farebné vyobrazenia niektorých autorových obrazov.

Kniha (ISBN 978-80-89847-21-1, formát A5, brož., 168 str.) je dostupná na území Litvy, v ostatných krajinách (vrátane Slovenska a Čiech) iba na objednávku.

„Kūrybinio-dvasinio susivienijimo Fėnix“ leidykloje lietuvių kalba išleidome Piotro Liubimovo knygą „Šventojo Gralio beieškant“.

Knygoje „Šventojo Gralio beieškant“ surinkti per pastaruosius keletą metų parašyti straipsniai, kuriuose Kūrinijos Dėsnių atžvilgiu nagrinėjami įvairūs gyvenimiški reiškiniai ir pamėginta atsakyti į kai kuriuos „prakeiktus klausimus“. Skaitytojui siūloma žengti keletą žingsnių keliu, kurį savo laiku nuėjo leidinio autorius ieškodamas Tiesos… ieškodamas Šventojo Gralio.
Knygoje taip pat pateiktos spalvotos kelių autoriaus paveikslų reprodukcijos.

Knyga (ISBN 978-80-89847-21-1, formatas A5, minkšti viršeliai, 168 psl.) prieinama Lietuvos teritorijoje, kitose šalyse (įskaitant Slovakiją ir Čekiją) – tik pagal užsakymą.