Členské príspevky 2022

Oznamujeme členom a záujemcom o vstup do Umelecko-duchovného združenia Fénix, že na základe hospodárskych výsledkov za rok 2021 boli stanovené členské príspevky pre obdobie 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023. Členov združenia zároveň upozorňujeme, že ročné členské príspevky na toto obdobie môžu uhradiť ihneď, najneskôr však do 31. 3. 2022.