Zhromaždenie a vydanie Abd-ru-shinovho diela

Im Lichte der Wahrheit – Neue GralsbotschaftMedzi najdôležitejšie ciele združenia patrí podpora rozširovania diel spisovateľa Oskara Ernsta Bernhardta (18. 4. 1875 – 6. 12. 1941) v pôvodnom nemeckom znení ako aj v prekladoch do iných jazykov sveta, ktoré vydával či už pod svojím menom alebo pod pseudonymami (Abdruschin, Abdrushin, Abd-ru-shin, Valkenau, Braunfels, O. Sund, …).

Pre naplnenie tohto cieľa je nutné zhromaždenie celého diela Abd-ru-shina v pôvodnom znení, preklad tohto diela do iných jazykov a jeho prípadné vydanie nákladom občianskeho združenia (ako v pôvodnom jazyku, tak aj v prekladoch do iných jazykov) — formou elektronického archívu ako aj v knižnom prevedení (tlačené aj elektronické knihy).

ErmahnungenToto dielo je veľmi rozsiahle a, v prvom rade, samozrejme, zahŕňa Abd-ru-shinove prednášky, ktoré vyšli v knihách „Im Lichte der Wahrheit, Gralsbotschaft“ (vydania z roku 1926, 1931, 1949-50), „Nachklänge zur Gralsbotschaft von Abdruschin, Band I.“ (1934) a „Ermahnungen von Abd-Ru-Shin“ (1949).

Die StimmeĎalej sú to prednášky, ktoré vyšli v časopisoch (zošitoch) „Gralsblätter“, „Der Ruf“ a „Die Stimme“, ako aj sto prednášok, ktoré vychádzali ako samostatné prednášky (1 až 97, posledné tri boli neočíslované) v rokoch 1931-37. V časopisoch (zošitoch) okrem toho vychádzali aj Abd-ru-shinove odpovede na otázky (knižne vyšli niektoré z nich s úpravami v roku 1953), či jeho rôzne iné texty.

Musíme spomenúť aj knihu „Die zehn Gebote Gottes und das Vaterunser“ (1929), „Gebete, den Menschen gegeben von Abd-ru-shin“ (okrem časopisov vyšli knižne v roku 1963) či tlačenú kópiu rukou písaného textu „Erwachende!“ s podpisom Imanuel (do predaja bola daná v roku v roku 1934).

Die Armspange – AnnitaNa neposlednom mieste musíme spomenúť aj jeho romány, divadelné hry a pod. „Aus fernen Landen“ (1906), „Die Armfpange, Anita“ (1908), „Unter fremden Völkern“ (1908), „Der Haremsfurst“ (1909), „Die Bajadere“ (1909), „Sin patria — Der Heimatlose“ (1909), „Der Preisgekronte“ (1911), „Erdenbann“ (1917), „Der Abenteurer“ (1918), „Diamanten“ (1922). Činohra „Das Tal des Unsichtbaren“ (1920) vyšla ako filmová hra „Der verlorene Weg“ v časopise „Der Ruf“ (1928).

Volania z prastvoreniaOkrem Abd-ru-shinových diel je, pravdaže, nepísaným cieľom združenia zhromaždenie súvisiacej literatúry, ako je napr. kniha „Rufe aus der Urschopfung“ (1935), knihy zo série „Zaviate doby“ atď.

Ako je vidno z tohto stručného prehľadu, tento cieľ podmieňuje zapojenie veľkého množstva ľudí, a to ako pre získanie podkladov, tak aj pre preklady, prípravu archívu atď. Vzhľadom na rozsah prác a ich náročnosť vás prosíme o pomoc a spoluprácu. Pre ponuku spolupráce sa s nami, prosíme, kontaktujte.