Prichádzajúci!?

Грядущий!? Мы видели Звезду Его!Vo vydavateľstve Umelecko-duchovného združenia Fénix sme vydali ruský preklad knihy Friedricha Mörbitza „Der Kommende!? Wir haben seinen Stern gesehen! Matth. II, 2.“ („Prichádzajúci!? Videli sme Jeho Hviezdu! Mat. II, 2“) — „Грядущий!? Мы видели Звезду Его! Мф. II, 2“), ktorá prvýkrát vyšla v roku 1928 vo vydavateľstve Alfred Otto, Leipzig, Germany.

Kniha (ISBN 978-80-971964-0-0) je dostupná na území Ruskej federácie, Ukrajiny a Bieloruska, v ostatných krajinách (vrátane Slovenska a Čiech) iba na objednávku (10 a viac kusov).

Podobne, ako bol svojho času pozemský Príchod Božieho Vyslanca — Syna Božieho Ježiša — nájdený a vypočítaný mudrcmi — veštcami — z východu pomocou pozorovania hviezd, tak aj v nedávnej dobe, keď na Zem znovu stúpila noha Božieho Vyslanca — Syna Človeka — tu znovu boli tí, ktorí podobným spôsobom, prostredníctvom „kráľovského umenia“ — Astrológie — mohli rozpoznať tohto Vyslanca a poukázať na Neho, svedčiac tým o naplnení Božieho Zasľúbenia.

Táto kniha je úžasné svedectvo o Pomoci, ktorú Svetlo znova a znova poskytuje pozemskému ľudstvu.