Oskar Ernst Bernhardt: Среди чужих народов, Из дальних земель [том 1, 2]

Aus fernen Landen, Unter fremden VolkernV rámci edície „Z literárneho dedičstva“ sme vo vydavateľstve Umelecko-duchovného združenia Fénix vydali ruský preklad príbehov z ciest Oskara Ernsta Bernhardta „Unter fremden Völkern“ („Среди чужих народов“), ktoré prvýkrát vyšli v roku 1908 vo vydavateľstve „Paul Unterborn“, Berlin, a „Aus fernen Landen [Band 1, 2]“ („Из дальних земель [том 1, 2]“), ktoré prvýkrát vyšli v roku 1906 vo vydavateľstve „Zu Hause“, Bern.

Kniha (ISBN 978-80-971964-1-7, 17 × 24 cm, 448 strán) je dostupná na území Ruskej federácie, Ukrajiny a Bieloruska, v ostatných krajinách (vrátane Slovenska a Čiech) iba na objednávku.