„V Lúčoch Svätého Grálu“, literárno-umelecký Almanach, ročník 1 (česko-slovenská verzia)

„V Lúčoch Svätého Grálu“, literárno-umelecký Almanach, ročník 1 (česko-slovenská verzia)

Bol vydaný prvý ročník česko-slovenskej verzie literárno-umeleckého Almanachu „V Lúčoch Svätého Grálu“. Toto vydanie Almanachu je zostavené z materiálov, ktoré boli zverejnené na stránkach Pre ľudí. V budúcnosti plánujeme vydávať takýto Almanach raz za rok riadiac sa pri tom nasledovnými princípmi:

  • Rovnako ako naše iné projekty, aj tento projekt je uvedením ideí a myšlienok, ktoré sú obsiahnuté v diele Abd-ru-shina „Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu“, do života.
  • V Almanachu budú predstavení svojimi dielami iba tí autori, ktorí prinášajú trvalý a významný prínos pre prácu stránok Pre ľudí.
  • Pre Almanach budú vyberané najlepšie a významné práce predstavených autorov, aby sa, okrem iného, zahrnuli nielen výsledky ich tvorivej činnosti za minulé obdobie, ale aj výsledok práce stránok Pre ľudí v rámci projektu Slovo.


Autori: Zdeněk Bartoš, Ostrava, Česká republika; Barbora Hynková, Žatec, Česká republika; Dominik Kruppa, Senica, Slovensko; Martin Kunetka, Lipník nad Bečvou, Česká republika; Peter Ljubimov, Nižnije Oseľki, Ruská federácia; Jekaterina Ljubimova, Nižnije Oseľki, Ruská federácia; Alexander Lysjuk, Tver, Ruská federácia; Ladislav Mrázek, Ostrava, Česká republika; Ján Pastierik, Dačov Lom, Slovensko; Július Pastierik, Dačov Lom, Slovensko; Kamila Pastieriková, Dačov Lom, Slovensko; Božena Rákošová, Košice, Slovensko; Valentína Rašetnik, Minsk, Bielorusko; Natália Smirnova, Rybinsk, Ruská federácia; Lenka Szopová, Havířov, Česká republika; Eliška Vaníčková, Brno, Česká republika.

Česko-slovenské vydanie, formát 5 × 8 palcov, brož., 160 strán, papier „old style“, ISBN 978-80-971964-2-4.

Knihu si môžete zakúpiť v našom elektronickom obchode.