Všetky príspevky Administrátor

Oskar Ernst Bernhardt: Среди чужих народов, Из дальних земель [том 1, 2]

Aus fernen Landen, Unter fremden VolkernV rámci edície „Z literárneho dedičstva“ sme vo vydavateľstve Umelecko-duchovného združenia Fénix vydali ruský preklad príbehov z ciest Oskara Ernsta Bernhardta „Unter fremden Völkern“ („Среди чужих народов“), ktoré prvýkrát vyšli v roku 1908 vo vydavateľstve „Paul Unterborn“, Berlin, a „Aus fernen Landen [Band 1, 2]“ („Из дальних земель [том 1, 2]“), ktoré prvýkrát vyšli v roku 1906 vo vydavateľstve „Zu Hause“, Bern. Pokračovať na Oskar Ernst Bernhardt: Среди чужих народов, Из дальних земель [том 1, 2]

Ponuka autorom

Napísali ste knihu (román, básnickú zbierku, …), ktorú nie je možné zaradiť medzi mainstream, a preto vás odmietajú vydavateľstvá, lebo vaša kniha nespĺňa súčasné módne trendy, ktoré tak či tak, ako pri každom inom módnom šialenstve, o niekoľko mesiacov či dokonca o niekoľko dní budú iné, avšak teraz „vychytené“ tituly zaručujú zisky? Alebo vám ponúkli takú finančnú spoluúčasť pri vydaní, že si jej vydanie jednoducho nemôžete finančne dovoliť? Nie ste spokojní s tým, že vám ponúkli formálnu (pravým slovom smiešnu) autorskú odmenu pohybujúcu sa na úrovni (ak vôbec) päť – šesť percent? Potom ste u nás na správnom mieste… Pokračovať na Ponuka autorom

Prichádzajúci!?

Грядущий!? Мы видели Звезду Его!Vo vydavateľstve Umelecko-duchovného združenia Fénix sme vydali ruský preklad knihy Friedricha Mörbitza „Der Kommende!? Wir haben seinen Stern gesehen! Matth. II, 2.“ („Prichádzajúci!? Videli sme Jeho Hviezdu! Mat. II, 2“) — „Грядущий!? Мы видели Звезду Его! Мф. II, 2“), ktorá prvýkrát vyšla v roku 1928 vo vydavateľstve Alfred Otto, Leipzig, Germany. Pokračovať na Prichádzajúci!?

Zhromaždenie a vydanie Abd-ru-shinovho diela

Im Lichte der Wahrheit – Neue GralsbotschaftMedzi najdôležitejšie ciele združenia patrí podpora rozširovania diel spisovateľa Oskara Ernsta Bernhardta (18. 4. 1875 – 6. 12. 1941) v pôvodnom nemeckom znení ako aj v prekladoch do iných jazykov sveta, ktoré vydával či už pod svojím menom alebo pod pseudonymami (Abdruschin, Abdrushin, Abd-ru-shin, Valkenau, Braunfels, O. Sund, …).

Pokračovať na Zhromaždenie a vydanie Abd-ru-shinovho diela