Členstvo v združení

Chcete aktívne podporovať a budovať mravné hodnoty v umení a v živote v zmysle diela Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina? Zaujali vás ciele a činnosti združenia a chcete sa na tejto činnosti spolupodieľať jazykovými korektúrami, prekladmi, ilustrovaním kníh, grafickými návrhmi, poskytovaním priestorov pre výstavy, zabezpečením nahrávacieho štúdia pre hudobníkov, distribúciou, finančnou pomocou, …? Potom, prosíme, keby ste nám napísali, ako nám chcete pomôcť.

Pokiaľ vás zaujali ciele a činnosti združenia do tej miery, že sa chcete stať jeho členmi, prosíme, keby ste nám zaslali vyplnenú žiadosť o vstup do združenia. Pre jej schválenie je nutné v žiadosti vyplniť, akou formou sa chcete podieľať na činnosti združenia — formálne členstvo bude z princípu zamietnuté, pretože by bolo v rozpore s cieľom združenia — podporovať a budovať. Pred vyplnením prihlášky je nutné, aby ste sa oboznámili so Stanovami občianskeho združenia, Organizačným poriadkom združenia a výškou členských poplatkov.

Upozorňujeme, že cieľom združenia nie je vybudovanie sekty či akejkoľvek skupiny ľudí, ktorá sa bude stretávať pri rokovaniach. Z tohto dôvodu, pokiaľ si to nevyžadujú záujmy združenia pri plnení svojich cieľov, nie sú zo strany orgánov združenia poskytované tretím stranám, spolupracovníkom a ani ostatným členom združenia údaje o ostatných spolupracovníkoch a členoch združenia (Ochrana osobných údajov).