Ochrana osobných údajov

Členovia Umelecko-duchovného združenia Fénix, Dačov Lom 87, 991 35 Dačov Lom, Slovensko (ďalej len Združenie), v súlade s európskym nariadením „General Data Protection Regulation“ (GDPR), ktoré upravuje problematiku ochrany osobných údajov a v súlade s aktuálnym znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujú Združeniu dobrovoľný súhlas, aby spracovával tieto ich osobné údaje: meno, priezvisko, adresu bydliska (ulica a popisné číslo, PSČ, mesto, štát), dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail.

Osobné údaje Združenie používa výhradne pre internú evidenciu členov Združenia a spracováva ich v súlade s európskym nariadením „General Data Protection Regulation“ (GDPR), ktoré upravuje problematiku ochrany osobných údajov a v súlade s aktuálnym znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Združenie spracovávané osobné údaje neposkytuje žiadnej tretej strane a ani ostatným členom Združenia.

Stránky preludi.eu, ru.preludi.eu, fenix.preludi.eu a obchod preludi.eu sú prevádzkované v zabezpečenom režime pomocou tzv. SSL (Secure Socket Layer) certifikátu. Adresy stránok zabezpečených pomocou SSL začínajú https:// a internetový prehliadač zabezpečené stránky označuje malou ikonou zámku. Týmto je zabezpečený šifrovaný prenos údajov v zmysle novej legislatívy GDPR.

Distribútor a/alebo autor diel, ktorého die propaguje Združenie na stránkach https://obchod.preludi.eu, súhlasí, aby jeho mailový kontakt poskytovalo Združenie záujemcom o diela, ktoré distribuuje alebo ktorých je autor.

Používaný systém WordPress registrovaným používateľom (registrovaní sú výhradne členovia združenia) pomocou súborov cookies (pre odvolanie súhlasu stlačte nasledujúce tlačidlo Zrušenie Cookies) umožňuje automatické prihlasovanie na stránky bez potreby opakovaného zadávania prihlasovacieho mena, hesla a naposledy použitého jazyka.

Členovia berú na vedomie, že majú právo zobrať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť; požadovať informáciu, aké ich osobné údaje sú spracovávané; požadovať vysvetlenie ohľadom spracovávania osobných údajov; vyžiadať si tieto údaje a požadovať ich aktualizáciu alebo opravu; požiadať o výmaz ich osobných údajov (tzv. „právo zabudnutia“). Zároveň berú na vedomie, že v prípade žiadosti o výmaz ich osobných údajov strácajú automaticky členstvo v Združení. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov sa môžu obrátiť na Združenie alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.