Používané písma

Amor Sans

Bezpätková rodina písma pozostávajúca z 8 rezov. Všetky rezy obsahujú aj cyriliku.
Amor Sans

Amor Serif

Pätková rodina písma pozostávajúca z 8 rezov. Všetky rezy obsahujú aj cyriliku.
Amor Serif

Andulka Serif

Pätková rodina písma pozostávajúca z 8 rezov. Písmo neobsahuje cyriliku.
Andulka Serif

Antykwa Toruńska

Pätková rodina písma pozostávajúca zo 16 rezov. Všetky rezy obsahujú aj cyriliku.
Antykwa Torunska

Baskerville Original

Pätková rodina písma pozostávajúca z 13 rezov. Jeden rez obsahuje ornamenty, všetky ostatné rezy obsahujú aj cyriliku.
Baskerville Original

Jannon

Pätková rodina písma pozostávajúca z 11 rezov. Jeden rez obsahuje ornamenty, všetky ostatné rezy obsahujú aj cyriliku.
Jannon

John Sans

Bezpätková rodina písma pozostávajúca z 32 rezov. Polovica rezov obsahuje aj cyriliku, zúžené (condensed) nie.
John Sans

Preissig Antikva

Pätková rodina písma pozostávajúca z 10 rezov. Písmo neobsahuje cyriliku.
Preissig Antikva

Regent

Pätková rodina písma pozostávajúca zo 4 rezov. Písmo neobsahuje cyriliku.
Regent

Sebastian

Bezpätková rodina písma pozostávajúca z 10 rezov. Písmo neobsahuje cyriliku.
Sebastian

Serapion

Pätková rodina písma pozostávajúca zo 4 rezov. Písmo neobsahuje cyriliku.
Serapion

Splendid Quartett

Špeciálna rodina písma pozostávajúca zo 4 rezov. Jeden rez je bezpätkový, druhý písaný a dva sú pätkové. Písmo neobsahuje cyriliku.
Splendid Quartett

Vida

Bezpätková rodina písma pozostávajúca z 40 rezov. Písmo (okrem rezu Stencil Demo) obsahuje aj cyriliku.
Vida

Walbaum 2010 Pro

Pätková rodina písma pozostávajúca z 25 rezov. Jeden rez obsahuje ornamenty, všetky ostatné rezy obsahujú aj cyriliku.
Walbaum 2010 Pro

Upozornenie

Ukážky neobsahujú všetky používané písma (napr. rodinu písma Metron, písma od Adobe Type Foundry, Monotype, …). Používané písma (ich počet sa môže rozširovať) sú uvedené vo vzorkovníkoch, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť:

Vzorkovníky písiem

  Písma s cyrilikou (A4, 108 strán)(7,1 MiB)

  Písma s kompletnou diakritikou (A4, 104 strán)(7,4 MiB)

  Písma s nekompletnou diakritikou (A4, 98 strán)(5,6 MiB)

  Písma Vojtěcha Preissiga (A4, 20 strán)(4,3 MiB)

  Písma z písmolejárne Storm Type Foundry (A4, 196 strán)(11,0 MiB)