Pomoc autorom

V zmysle stanovených cieľov združenia ponúkame autorom pomoc s vydávaním a šírením pravého umenia, teda umenia takého, ktoré vedie k Bohu, čo však neznamená, že sa musí nevyhnutne týkať rozpráv o Bohu, úvah o duchovných zákonoch, chrámovej hudby alebo obrazov s duchovnou tématikou. Skutočné umenie môže mať formu humorných poviedok dávajúcich úprimný smiech a radosť, rozprávok, básní, poém či románov v rôznych formách, teda textov, ktoré podnecujú v čitateľovi hlboké otázky — čo, ako, prečo …, myšlienky a otázky o podstate bytia a pod. Nemožno zabudnúť ani na piesne, ktoré poukazujú na radosť zo života, na obrazy, ktoré ukazujú krásu atď.

Autorom literárnych diel ponúkame pomoc so všetkými krokmi, ktoré sú potrebné pre vydanie knihy — od jazykovej korektúry, cez sadzbu až po vydanie a distribúciu. Nielen na tento účel má združenie zriadené vlastné vydavateľstvo.

Všetkým autorom (literárnych diel, obrazov, filmov, hudby a pod.) ponúkame možnosť predávať svoje diela cez internetový obchod (knihy v ruštine aj priamo z Ruskej federácie), v ktorom si môžu objednávať ponúkané produkty záujemcovia z celého sveta — pracovné rozhranie a informácie o produktoch sú dvojjazyčné (slovensky, anglicky, v niektorých prípadoch aj nemecky či rusky). Knihy (a, podľa charakteru, prípadne aj iné diela) distribuujeme zo Slovenskej republiky, z Českej republiky a v ruštine aj z Ruskej federácie.

Samozrejmá je aj pomoc pri distribúcii a propagácii — na stránkach združenia, stránkach Pre ľudí a Людям, ako aj na sociálnych sieťach (Facebook, Pinterest, Вконтакте).

Rovnako, ako všade v Stvorení, aj tu musí platiť zákon vyrovnania. Pretože sa však druh a množstvo odvedenej práce prípad od prípadu líši, môžu byť konkrétne podmienky tohto vyrovnania určené iba na základe individuálnej dohody. Pri tomto je však potrebné počítať minimálne s tým, že napr. tlačiarni je potrebné uhradiť vytlačené knihy za nimi stanovenú sumu, pričom sa zároveň musia na náklady vydavateľa odviesť povinné výtlačky do knižníc. Preto musia autori počítať s čiastočným alebo úplným financovaním tlače svojich kníh.

Zároveň je však aj pri vyrovnávaní cieľom združenia budovanie nového, takže formy a výška vyrovnania za služby, ktoré vykonávajú členovia alebo spolupracovníci združenia, sa môžu líšiť prípad od prípadu. Týmto zároveň upozorňujeme členov aj spolupracovníkov, že musia počítať s netradičnými formami vyrovnania, napr. pri knihách sa výška vyrovnania za sadzbu, preklad, ilustrácie atď. môže vypočítavať podľa počtu predaných kníh a nie podľa počtu odrobených hodín.

Pokiaľ vás zaujala naša ponuka, prosíme, keby ste nás kontaktovali.