Kontakt

Poštová adresa:
Umelecko-duchovné združenie Fénix
Dačov Lom 87
991 35 Dačov Lom
Slovensko

Tel.: +421 47 4874210
Mail: fenix @ preludi . eu
Knihy (rukopisy, informácie): knihy @ preludi . eu

IČO: 42394031
DIČ: 2120008286

Banka:
Fio banka, a. s.
pobočka zahraničnej banky
Nám. SNP 21
811 01 Bratislava
Slovensko
Bankový účet: 2300761193/8330
IBAN: SK83 8330 0000 0023 0076 1193
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
Český variant účtu pre Českú republiku: 2300761193/2010