Ponuka autorom

Napísali ste knihu (román, básnickú zbierku, …), ktorú nie je možné zaradiť medzi mainstream, a preto vás odmietajú vydavateľstvá, lebo vaša kniha nespĺňa súčasné módne trendy, ktoré tak či tak, ako pri každom inom módnom šialenstve, o niekoľko mesiacov či dokonca o niekoľko dní budú iné, avšak teraz „vychytené“ tituly zaručujú zisky? Alebo vám ponúkli takú finančnú spoluúčasť pri vydaní, že si jej vydanie jednoducho nemôžete finančne dovoliť? Nie ste spokojní s tým, že vám ponúkli formálnu (pravým slovom smiešnu) autorskú odmenu pohybujúcu sa na úrovni (ak vôbec) päť – šesť percent? Potom ste u nás na správnom mieste…

Umelecko-duchovné združenie Fénix si nielenže váži autorov, ale vie aj to, že na knihe je najdôležitejší a najcennejší jej obsah. Preto vám ponúkame takú možnosť spolupráce, pri ktorej ako autor dostanete najvyššiu odmenu. Samozrejme, každá práca – nielen napísanie knihy, ale aj typografia, grafický návrh knihy, obálky, korektúry, spracovanie, sadzba, ilustrácie atď. si vyžaduje vyrovnanie. Pretože iba predané výtlačky určujú, či kniha oslovila tých čitateľov, ktorých mala osloviť, ponúkame vám takú možnosť spolupráce, pri ktorej je vyplatená odmena podľa počtu predaných výtlačkov až po predaji.

Pre názornosť si uveďme jednoduchý modelový príklad. Predpokladajme, že predajná cena knihy je 10 €. Autor dostane z tejto ceny autorskú odmenu vo výške 30 % (čiže 3 €). Ďalších 30 % (3 €) je súhrnná odmena za prácu ostatných zúčastnených (grafika, ilustrácie, sadzba, réžia vydavateľstva ap.). Ostatných 40 % (4 €) je určená na pokrytie nákladov na tlač. Ak autor dodá napr. vlastné ilustrácie, jeho autorská odmena môže byť, pravdaže, vyššia. Na tomto mieste však nie je možné rozoberať všetky možnosti – konkrétna kalkulácia je predmetom individuálnej dohody.

Náklady na tlač sú nevyhnutnou vstupnou investíciou pri vydaní knihy. Záleží iba na konkrétnom titule, či tieto náklady ponesie autor alebo vydavateľstvo a z toho následne vyplýva, komu bude po predaji knihy z predajnej ceny vyplatená suma určená na pokrytie týchto nákladov – či autorovi alebo vydavateľstvu. Pretože spolupracujeme s tlačiarňami umožňujúcimi tlač a dotlač kníh od niekoľkých kusov, nie je táto suma neprekonateľná prekážka a dá sa udržať na primeranej úrovni. Ide v podstate o najnovšie svetové trendy v spôsobe predaja kníh, ktoré prevádzkujú aj obrovské internetové kníhkupectvá, ako sú Amazon či Lulu, tzv. POD („Print on demand“ – „Tlač na zákazku“).

Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že pri prvej tlači je nutné počítať s niekoľkými výtlačkami navyše. Podľa toho, aký je obsah publikácie, je v zmysle Zákona NR SR č. 212/1997 Z. z. (v znení zákonov č. 182/2000 Z. z., 535/2003 Z. z., 343/2007 Z. z., 167/2008 Z. z., 555/2008 Z. z., 289/2013 Z. z., 198/2020 Z. z.) povinné zaslať štyri (pri neperiodickej publikácii okrem vedeckej alebo odbornej publikácie) alebo päť (pri vedeckej alebo odbornej publikácii) povinných výtlačkov do odpovedajúcich knižníc Slovenskej republiky. Okrem toho je potrebné zaslať elektronickú verziu (postačujú tlačové podklady, ktoré sa odosielajú elektronicky) do korpusu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

Okrem spomínaných povinných výtlačkov poskytujeme jeden výtlačok autorovi a jeden výtlačok zostáva v archíve nášho vydavateľstva – čiže je potrebné počítať so šiestimi alebo siedmimi bezodplatnými výtlačkami navyše. Vzhľadom na uvedené odporúčame prvotnú tlač v minimálnom počte od 20 kusov a, hoci je možná dotlač už od jedného výtlačku, vzhľadom na poštové náklady odporúčame objednávať dotlač od minimálne 10 kusov, prípadne ju spojiť s objednávkou tlače iných titulov (čo však nie je možné vždy zaručiť).

Uvedený modelový príklad vychádza z predpokladu, že vydané knihy budú distribuované prostredníctvom internetových obchodov obchod.preludi.eu alebo книги. Autorovi však umožňujeme, aby si svoje knihy (všetky, alebo iba časť z nich) distribuoval aj sám – v takomto prípade si ich môže odkúpiť od vydavateľstva za 70 % predajnej ceny (resp. za 30 % predajnej ceny, ak financoval tlač kníh), čiže za cenu zníženú o autorský honorár, ktorý mu v tomto prípade už nebude vyplatený.

Nevyhnutným predpokladom spolupráce s naším vydavateľstvom je tá skutočnosť, že kniha musí svojím obsahom zodpovedať cieľom Umelecko-duchovného združenia Fénix – podpore a budovaniu mravných hodnôt v umení a v živote v zmysle diela Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina (Oskara Ernsta Bernhardta). Budovanie týchto hodnôt v knižnom prevedení môže mať najrôznejšiu podobu – humorné, dobrodružné, historické či iné romány a poviedky, napínavé príbehy, poézia, rozprávky, námety a návody pre tvorivú činnosť (napr. pre šikovné ruky) atď.

Ak máte rukopis literárneho diela, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, napíšte nám. Rukopis posúdime a, pokiaľ to bude možné, radi sa s vami dohovoríme na forme a podrobnostiach ďalšej spolupráce.