Oskar Ernst Bernhardt: Повелитель гарема или Тайна торговца девушками

Der Haremsfürst oder Das Geheimnis der MädchenhändlerV rámci edície „Z literárneho dedičstva“ sme vo vydavateľstve Umelecko-duchovného združenia Fénix vydali ruský preklad románu Oskara Ernsta Bernhardta „Der Haremsfürst oder Das Geheimnis der Mädchenhändler“ („Повелитель гарема или Тайна торговца девушками“), ktorý prvýkrát vyšiel v roku 1909 vo vydavateľstve „Hans Baur“, Blauberen.


Kniha (ISBN 978-80-971964-6-2, 17 × 24 cm, 504 strán) je dostupná na území Ruskej federácie, Ukrajiny a Bieloruska, v ostatných krajinách (vrátane Slovenska a Čiech) iba na objednávku.